Preventivna stomatologija

Preventivna stomatologija

Izrada zaštitnih splintova (prevencija povreda)

Štitnik za zube je termin koji se odnosi na nekoliko različitih tipova rezilijentnih sredstava koja se nose u ustima sa ciljem da umanje mogućnost nastanka povrede usta, zuba i mekih tkiva, a indirektno i preloma kostiju i potresa mozga. U našoj ordinaciji izrađujemo individualne štitnike na osnovu otiska zuba pacijenta. Najveća prednost ove vrste štitnika je ta što se izrađuju na osnovu anatomskih detalja, uzrasta, vrste sporta i načina bavljenja sportom.

Motivacija i obuka pacijenta za pravilno održavanje oralne higijene

Higijena usta i zuba predstavlja jednu od najznačajnijih mera za očuvanje i unapređenje oralnog zdravlja. Uspešno izvođenje i efikasnost oralne higijene zavise od korišćenja odgovarajućeg pribora, tehnike izvođenja, redovnog održavanja, učestalosti i dužine pranja usta i zuba. Naša prednost je u tome što svakom pacijentu pristupamo individualno, vodeći računa o njegovim navikama i načinu života, na osnovu čega izrađujemo individualni plan terapije.

Uklanjanje mekih naslaga

Profesionalno uklanjanje dentalnog plaka u Stomatološkoj ordinaciji “Mikroskop” vrši se odgovarajućim četkicama i gumicama uz dodatak profilaktičke paste. U našoj svakodnevnoj stomatološkoj praksi koristimo specijalne setove četkica i gumica i preporučujemo redovno profesionalno uklanjanje mekih naslaga kod pacijenata sa ugrađenim implantatima, kako bi se produžio vek trajanja implanta i sprečio gubitak parodontalnog tkiva. Takođe, kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan veći rizik za nastanak karijesa, savetujemo češće uklanjanje mekih naslaga, uz pravilnu obuku o načinu održavanja oralne higijene, motivaciju i lokalnu aplikaciju visokokoncentrovanih fluorida.

Uklanjanje zubnog kamenca

Neravna i hrapava površina zubnog kamenca je idealno mesto za stvaranje i akumulaciju dentalnog plaka, na kojoj se dentalni plak zadržava i nakon četkanja zuba, pa je zbog toga uklanjanje čvrstih naslaga veoma važno u cilju prevencije nastanka parodontalnih oboljenja. Uklanjanje zubnog kamenca vrši se pomoću ručnih instrumenata i ultazvučnog aparata. U našoj ordinaciji postoji najsavremeniji ultrazvučni aparat za uklanjanje zubnog kamenca.