Dečija stomatologija

Dečija stomatologija

Posebno mesto u Stomatološkoj ordinaciji “Mikroskop” zauzimaju naši mali pacijenti. Naime, deca zahtevaju poseban tretman, i u smislu terapije i u smislu pristupa. Kod rada sa decom važno je pridobiti njihovo poverenje, kako bi mali pacijent pristao na sardanju. Poverenje u stomatologa, kontrolni pregledi i dobra oralna higijena predstavljaju ključ uspeha za zdrave zube.

Zdrave navike stiču se u najranijem detinjstvu

Vrlo je važno da roditelj od najranijeg detinjstva nauči dete da briga o zubima mora da se vodi redovno. Pranje zuba kod deteta u najranijem uzrastu mora da bude igra, u kojoj sa vrlo mekanom četkicom bez paste za zube, dete stiče naviku koja je za njegovo oralno zdravlje najvažnija karika.

Već između 2. i 3. godine roditelji bi trebalo da odvedu dete stomatologu kako bi se ono upoznalo sa ordinacijom, stomatološkim aparatima, i uspostavilo odnos poverenja sa odabranim stomatologom.

Strpljenjem i pažnjom do poverenja

U Stomatološkoj ordinaciji “Mikroskop” ordinira “zubić vila”, koja sa svojom specijalnom stolicom i ostalim čarobnim, pomagalima pomaže najmlađima da se opuste i surađuju. Važno je napomenuti da je potrebno mnogo truda da bi se uspostavio kontakt sa detetom, pa čak i nekoliko dolazaka stomatologu sve dok dete ne stekne dovoljno poverenja da dozvoli bilo kakvu intervenciju i terapiju. Roditelj mora da zna da to nije gubitak vremena, već da je svaki razgovor sa stomatologom veliki korak napred u postizanju kvalitetnog odnosa baziranog na poverenju. Još je važno napomenuti da prvi pregled stomatologa ne bi trebao da se desi onda kada zub već zaboli i kada primetimo rupicu na zubu, jer tada već moramo reagovati da sprečimo bol i preskačemo onu prvu stepenicu na kojoj se uspostavlja poverenje.

Deca sa lošim iskustvom pri prvom dolasku stomatologu, kasnije osećaju strah . Najvažniji cilj je da se kod deteta ne stvori strah od stomatologa kako bi postao redovan pacijent.

Treba li mlečne zube popravljati?

Roditelji su često mišljenja da mlečne zube ne treba lečiti jer će “ionako brzo ispasti”. To je potpuno pogrešno mišljenje. Zdravlje mlečnih zuba je i te kako bitno, jer oni čuvaju mesto trajnim zubima, i prilikom izbijanja stalnih zuba usmeravaju njihovo izbijanje i rast. Takođe, imaju veliki značaj u pravilnom razvoju obe vilice. Bilo bi idealno kada bi mlečni zubi mogli da se sačuvaju do momenta njihovog ispadanja, odnosno do smene trajnim zubima. Iz navedenih razloga bitno ih je popravljati. Ukoliko se zubi krivo postave ili postoji neka ortodonska anomalija, pokušaćemo da je što pre prepoznamo kako bi nošenje ortodonskog aparata bilo što kraće, a uspešnost terapije bolja.

Kako sprečiti nastanak karijesa kod deteta?

U Stomatološkoj ordinaciji “Mikroskop” posebnu brigu vodimo o prevenciji, kako uopšte ne bi došlo do kvara na zubima. Idealno sredstvo za prevenciju karijesa je fluor.

Da li je “zalivanje” stalnih zuba bolno?

Zalivanje stalnih zuba nije bolno, nije ni najmanje neprijatno, a neophodno je jer sprečava nastanak karijesa, te omogućuje bolju higijenu. Veoma važno je zalivanje stalnih šestica, zbog čega savetujemo roditeljima da dovedu mališane u ordinaciju čim primete da su stalni zubi iznikli.

Kada je vreme da svoje dete odvedem stomatologu?

Dete treba dovesti stomatologu između 2. i 3. godine života, onda kada izniknu svi mlečni zubi.

Koliko često dete treba voditi stomatologu?

Imajte na umu da će redovnim odlaskom na svakih 3-6 meseci naši stomatolozi moći na vreme da uoče i izleče i najmanji kvar.